Bestellen en voorwaarden

Een aantal brilletjes en veel andere zaken kan u ook vinden op onze algemene webshop: keesiedive.nl.

Zo mogelijk versturen wij het artikel in een envelop om de kosten te beperken. Wij streven ernaar de bestelling binnen 1 á 2 werkdagen te versturen.
Alle EyeQua zwembrillen worden compleet geleverd met neusstukjes, bandje en EyeQua Box!
Geen bevestiging ontvangen? Check de spam-box!

Verzending in Nederland:
Zwembril in envelop € 4,70
Pakket tot 10 kilo € 9,50

Verzending naar België:
Pakket tot 10 kilo € 12,50

Let op!
Elke zwembril heeft een andere pasvorm!
Voor de juiste pasvorm verwijzen wij u naar KeesieDive in Amsterdam of de dichtstbijzijnde EyeQua dealer.
De sterkte van de zwembril wijkt af van de sterkte van de normale bril of lenzen. De glazen van de zwembril zijn zonder cilinder en as.
Hierdoor is het mogelijk dat u met de zwembril niet scherp of te scherp ziet en/of het gevoel krijgt dubbel te zien.
Voor een goede keuze raden wij aan naar KeesieDive in Amsterdam of de dichtstbijzijnde EyeQua dealer te gaan of bij uw opticien een meting te laten doen met alleen sterkte dus zonder cilinder en as.
Wilt u verder gaan met bestellen dan raden wij u aan niet te sterke glazen te kiezen.

Let op!
Indien de sterkte en/of pasvorm van de online gekochte zwembril niet goed is, kan deze alleen geruild worden bij de winkel Keesiedive in Amsterdam of bij de EyeQua dealer waar de bril is gekocht. Ruilen is alleen mogelijk binnen 10 werkdagen en indien niet gebruikt.

Door de variabele samenstelling van onze brillen worden deze beschouwd als gemaakt “volgens de specificaties van de consument” en vormen dus een uitzondering op de bedenktijd regel. Als tegemoetkoming bieden wij u de mogelijkheid om ter plekke, bij Keesiedive in Amsterdam of bij de dealer waar u de bril kocht, de bril te ruilen, mits ongebruikt, mogelijk van andere glazen te laten voorzien om de sterkte te verbeteren of op andere wijze aan te passen voor zover mogelijk.

Bestellingen van maatwerk brillen, met andere goederen gecombineerd worden dus ook niet als retour aanvaard. Hou hier rekening mee bij het bestellen.

Duikpakken, snorkels, oordoppen, neusklemmen en alle andere zaken die intiem contact met een persoon noodzakelijk maken om normaal te functioneren zijn, na openen van de verpakking, van het teruggaverecht uitgesloten vanwege hygiënische redenen. Bij twijfel neemt u best vooraf contact met ons op per e-mail. Zo kan u zeker zijn van de mogelijkheden voor u bestelt.

Voor standaard producten zoals bijvoorbeeld peddels gelden de normale regels van het herroepingsrecht:

U heeft  wel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,
Firma Keesie
Singel 310
1016 AE Amsterdam
e-mail: info@keesiedive.nl
KvK nummer 33132396
BTW nummer NL001340512B34
tel. 020-6221223 fax. 020-4273451,
via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld: schriftelijk per aangetekende post, per fax of via e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderaan bijgevoegde modelformulier voor herroeping als voorbeeld, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze
voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering, met name: ophalen in de winkel) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen en gecontroleerd, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Verder bent u alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor ontbinding / herroeping:

Dit formulier kan u als voorbeeld gebruiken als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:
Firma Keesie
Singel 310
1016 AE Amsterdam
e-mail: info@keesiedive.nl
KvK nummer 33132396
BTW nummer NL001340512B34
tel. 020-6221223 fax. 020-4273451,

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is en aanvullen waar noodzakelijk.